Exposició ‘Des de la vida i la mort’

El passat divendres dia 15 de setembre vam inaugurar l’exposició ‘Des de la vida i la mort’ dels artistes Xavier Bartumeus i Daniel Berdala.

La intenció d’aquesta exposició és escriure un poema a quatre mans, intercalant les obres dels dos artistes. Sense sacrificis d’estils, sense egos pseudo-artístics ni pretensions falsament intel·lectuals. Un cara a cara entre les possibilitats de la moneda de l’existència, la seva llar entre vida i mort, un pont, endinsats en un túnel de dues direccions.

És el final de tot? No. És el principi a una nova porta, la d’un territori desconegut i inexplorat. On només la imaginació del que contempla té la clau per obrir-la, si és prou coratjós. Perquè aquest diàleg entre els dos artistes és necessari, com era necessària la fe en la companyia de Virgili per l’infern del Dante o la de Beatriu al seu Paradís.