L’ombra de la Història

El passat dijous vam inaugurar l’exposició ‘L’ombra de la Història’ de l’artista Andreu Ponsirenas.

Aquesta exposició pretén indagar en l’origen de la Història i la cultura, com realment la cultura que hem adoptat ha evolucionat des dels termes més antics de la Mesopotàmia.

L’artista ens diu que aquests termes han anat degenerant i sincretitzant-se en la nostra cultura fins a l’actualitat. Amb aquesta exposició Ponsirenas ha volgut que el conjunt de la humanitat pugui avançar i creure enlloc d’assolir caràcters externs com són la religió, la ideologia i el misticisme.